Recent Posts

piektdiena, 2019. gada 11. oktobris

Svītrojumdzeja

Priekuļu pagasta bibliotēkas aicināti, piedalījāmies
 svītrojumdzejas “Zvārgulis Blackout poetry” zīmēšanā. 
Mūsu zīmējumi izstādīti  bibliotēkā.


piektdiena, 2019. gada 24. maijs

Mācību gada noslēgums

 2. pusgada mācību darba skate 

trešdiena, 2019. gada 15. maijs

Mācību darba plāns maijam un jūnijam

MAIJS
20. – 23 .05
 Mācību darbu izlikšana skatei.
21. un 22. 05. (otrdien trešdien) 
Diplomdarbu izlikšana Izstāžu namā.
Ceturtdien 23.05. plkst.18.00   
Izlaidums, diplomdarbu izstādes atklāšana Cēsu Izstāžu namā.

Otrdien 28. 05.  2. pusgada mācību darba skate 
Priekuļu mākslas skolā.
 Liecību izsniegšana 1., 2. klasēm plkst. 15.00,
 “Atvērtās durvis” no plkst. 15.00 – 18.00.


JŪNIJS
03. – 11.06. no plkst.10.00
 “Zaļā prakse” 3. un 4. klasēm Cēsīs un Priekuļos.
04.06. plkst.11.00
 Konsultāciju diena jaunajiem audzēkņiem (notiek Cēsu pilsētas Mākslas skolā)
05. – 06.06. plkst.11.00  
Uzņemšanas eksāmeni (notiek Cēsu pilsētas Mākslas skolā)

ceturtdiena, 2019. gada 11. aprīlis

Bernadetai izcili panākumi Valsts konkursāMarta nogalē visu Latvijas mākslas skolu audzēkņi pulcējās Valsts konkursa noslēguma kārtā Liepājā, Valmierā, Rēzeknē un Rīgā. Konkursa rezultāti skatāmi mājas lapas sadaļā Kultūrizglītība – Valsts konkursi mākslā.
Cēsu pilsētas Mākslas skolas 
Priekuļu filiāles audzēkne 

Bernadeta Dominika Galzone
ir ieguvusi 1. vietu!
Priecājamies! 

svētdiena, 2019. gada 24. februāris

Logo Cēsu Mazajam teātrim
Šī gada februārī Cēsīs savu darbu sāka Cēsu Mazais teātris -
 profesionāls, mazās formas teātris.

Cēsu Mazā teātra idejas autore Ilze Lieckalniņa aicināja 
Cēsu Mākslas skolas audzēkņus palīdzēt izdomāt un uzzīmēt teātrim logo.

Atsaucība bija milzīga, par uzvarētāju atzina 12 gadīgās
Bernadetas Dominikas Galzones darbu, 
kura datorizēšanu veica māksliniece Kristīne Rozenberga.

Par savu ideju Bernadeta saka: 
 "Tās bija kā daļas no tēliem kombinētas, lai parādītu, ka aktieri prot attēlot ļoti dažādas lietas un arī dažādus izskatus. Arī no citiem laikmetiem. Mana galvenā doma ir teātru un aktieru daudzveidība tēlos." trešdiena, 2018. gada 12. decembris

Mācību pusgada noslēguma plāns


10.12.-14.12. Mācību darbu izlikšana skatēm

13.12. Diplomdarbu projektu prezentācija 5. kl.
 plkst.17.00 Cēsu pilsētas Mākslas skolā

18.12. Mācību darbu 1. pusgada skate.


18.12. Liecību izsniegšana un "Eglīte" plkst.15.00
Atvērtās durvis plkst. 15.00-18.00


Uz atvērtām durvīm tiek aicināti visi vecāki, vecvecāki un draugi 
apskatīt 1. mācību pusgadā paveikto

pirmdiena, 2018. gada 3. septembris

Pirmā skolas diena
2018./2019. mācību gada pirmā skolas diena Priekuļos 5. septembrī plkst. 15.00!
Uz tikšanos!