Recent Posts

Kontakti

Cēsu pilsētas Mākslas skola
Palasta iela 11, Cēsis, LV 4101, Latvija
e –pasts: CMS@skolas.cesis.lv
http://www.cesumakslasskola.lv/

Priekuļu Mākslas skola
Priekuļi, Cēsu prospekts 1,  LV 4126, Latvija


Rekvizīti:Priekuļu novada pašvaldība
Reģ.Nr.90000057511
AS SEB BANKA
Bankas kods UNLALV2X
Konta Nr. LV07UNLA0004011130808

Direktore: Kristīne Lāriņa tel. +371 64127456
Metodiķe mācību darbā: Vita Vīksna tel. +371 64127456